tablicaLO1

Regulamin przyjmowania kandydatów do klasy pierwszej

4 letniego i 3 letniego

Liceum  Ogólnokształcącego im. gen. Wł. Andersa w Lesku

na rok szkolny 2019/2020

 

Regulamin opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania  rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. poz. 601) dotyczy absolwentów szkół podstawowych i rekrutacji do pięcioletniego technikum, czteroletniego liceum i szkoły branżowej I stopnia oraz Zarządzenia nr 3/2019 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.

tekstPlik do pobrania: REGULAMIN REKRUTACJI do klasy pierwszej liceum 4-letniego 2019/2020

Plik do pobrania: REGULAMIN REKRUTACJI do klasy pierwszej liceum 3-letniego 2019/2020